מטרות ומשימות

 

​רקע

 
ב-2 ביולי 2006 הוקם במשרד הביטחון האגף לפיקוח על היצוא הביטחוני (אפ"י) שהינו הרשות המוסמכת במדינת ישראל ליישום חוק הפיקוח על היצוא הביטחוני.
 
הפיקוח על היצוא הביטחוני ממדינת ישראל מושתת על "חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשס"ז- 2007" ועל התקנות והצווים מכוחו. החוק נכנס לתוקף ב-31 בדצמבר 2007.

החוק מסדיר בחקיקה ראשית ובחקיקה משנית את הפיקוח על יצוא ביטחוני ממדינת ישראל של ציוד ביטחוני, ידע ביטחוני ושירותים ביטחוניים.
 
​מנכ"ל משרד הביטחון, ראש אגף הפיקוח על יצוא ביטחוני וסגן ראש האגף שהוסמך על ידו נקבעו כרשות המוסמכת על פי חוק הפיקוח על היצוא הביטחוני.

מטרותיו ומשימותיו של האגף הינן:

מטרות:

 •  האגף פועל למימוש המדיניות והאינטרסים של מדינת ישראל למניעת זליגה של טכנולוגיות, מידע וציוד ביטחוני.
 •  לפעול לשיפור וייעול השירות הניתן ליצואנים בתחומי הרישוי, ההדרכה והגברת האכיפה.

משימות:

אגף הפיקוח על היצוא הביטחוני, פועל כגוף מרכזי במשרד הביטחון המופקד על:

 • ​ניהול מרשם היצואנים 
 • מתן רישיונות
 • הדרכת יצואנים
 • אכיפת החוק 
 • רישוי העיסוק באמצעי הצפנה
 • שת"פ הבינ"ל עם גורמים בינ"ל

 

עיקרי השיקולים במדיניות הפיקוח על היצוא הביטחוני:

 • ביטחון לאומי
 • מדיניות חוץ
 • זכויות אדם
 • התחייבויות בינלאומיות
 • היבטי חשיפה טכנולוגית
 • דבקות במשטרי פיקוח בינלאומיים

 

מרכז השירות ליצואן
כתבו אלינו
כתבו אלינו
התקשרו אלינו
התקשרו אלינו
מעונינים בעוד נושאים? מתענינים בעוד נושאים הקשורים לפיקוח על היצוא?
כלל המידע המפורסם באתר זה הינו ברמת בלמ"ס בלבד - אין להעלות לאתר מידע רגיש