האם אני יצואן ביטחוני

 
​​​​​
​​


קצת רקע:

חוק הפיקוח על ייצוא ביטחוני, התשס"ז-2007 נכנס לתוקף ב-31 דצמבר 2007.

החוק מסדיר את נושא הפיקוח על יצוא ביטחוני של ציוד, ידע ושירותים ביטחוניים. החוק חל על אזרח ישראלי, תושב ישראלי ו/או תאגיד ישראלי העוסקים בפעילות שיווק ו/או יצוא ביטחוני.

קרא עוד אודות חוק הפיקוח על ייצוא ביטחוני

 

בדיקה קצרה - ותהיה בטוח אם אתה נדרש ברישיונות!

לפני שאתה יוצא לדרך, כדאי שתבדוק.

ישנם יצואנים שלא מודעים לעובדה שהם נחשבים ליצואנים ביטחוניים.

כתוצאה מכך עלולות להיווצר מספר בעיות: ביצוע פעילויות ללא רישיון מתאים;  התנהלות בניגוד לחוק; עיכובים בייצוא ועוד.

 

כך תדע אם אתה עשוי להיחשב כייצואן ביטחוני:

חוק הפיקוח על הייצוא הביטחוני קובע, כי יצואן ביטחוני הוא כל מי שעוסק בשיווק ו/או יצוא של:

  • ציוד ביטחוני
  • ידע ביטחוני
  • מתן שירות ביטחוני

בדוק את פירוט המוצרים ברשימות הפיקוח

שיווק/ייצוא של מוצרים ביטחוניים הנמצאים תחת פיקוח ללא קבלת רישיון, מהווה עבירה על החוק.

חשוב שתבדוק אם המוצרים, הידע או השירות שהנך מעוניין לשווק ולייצא, נכללים ברשימות הפיקוח. באחריותך להכיר את רשימות המוצרים שבפיקוח ולדעת האם המוצר שלך נכלל באחת מהן.

 

לפניך סקירה קצרה אודות הקטגוריות השונות של רשימות הפיקוח:

קטגוריה 1 - ציוד ביטחוני

בקטגוריה זו קיימות מספר רשימות ציוד: ציוד לחימה – בהתאם לרשימת הנשק של הסדר ואסנאר (24 קטגוריות לרבות כלי ירייה, טילים, כלי טיס ועוד); ציוד דו-שימושי* (אמצעים מתקדמים כגון חיישנים, שבבים, ציוד אלקטרוני וכיו"ב); וציוד טילים – MTCR

קטגוריה 2- ידע ביטחוני

בקטגוריה זו נכלל ידע/מידע הדרוש לפיתוח או לייצור ציוד ביטחוני או לשימוש בו - כולל תכנון, הרכבה, שיפור, שינוי, אחזקה, הפעלה וכיו"ב.

בנוסף, החוק מגדיר כייצוא ידע ביטחוני כל ידע המתייחס לכוחות הביטחון, לשיטות לחימה, אבטחה והדרכות בתחום הביטחון.

קטגוריה 3 - מתן שירות ביטחוני

שירות הניתן ע"י אזרח או חברה ישראלים לאדם/גוף זר מחוץ לישראל או בתוך בישראל, ונוגע לציוד ביטחוני כולל תכנון, פיתוח, ייצור, הרכבה, הפעלה וכיו"ב.

 

אם הציוד, הידע או השירות אותם אתה רוצה להציע, נכללים ברשימות הנ"ל, אתה מוגדר כייצואן ביטחוני - ונדרש ברישום במרשם היצואנים ובקבלת רישיון עבור כל פעולת שיווק מול כל גורם זר, בישראל או מחוץ לגבולותיה. 

 

*במקרים מסוימים של יצוא ציוד דו-שימושי, במידה והמשתמש הסופי בציוד הינו משתמש אזרחי, עליך לקבל רישיון ממשרד הכלכלה ולא מאפ"י.

 

 

מרכז השירות ליצואן
כתבו אלינו
כתבו אלינו
התקשרו אלינו
התקשרו אלינו
מעונינים בעוד נושאים? מתענינים בעוד נושאים הקשורים לפיקוח על היצוא?
כלל המידע המפורסם באתר זה הינו ברמת בלמ"ס בלבד - אין להעלות לאתר מידע רגיש