הארכת תוקף ודחיית מועדים
15/04/2020 | חקיקה; תהליכי רישוי

יצואנים נכבדים,

 

מצ"ב תקנות שעת חירום שאושרו על-ידי הממשלה בנוגע להארכת תוקף ודחיית מועדים.

תשומת ליבכם לסעיף 2 הקובע הארכת רישיון, שמועד פקיעת תוקפו חל בתקופה מיום 10.3.20 ועד ליום 10.5.20, במשך חודשיים נוספים החל ממועד פקיעתו.

 

עוד קובעות התקנות כי הרשות המוסמכת יכולה לקבוע לעניין רישיון מסוים תקופה קצרה מתקופת הדחייה האמורה או לקבוע כי הוראות התקנה לא יחולו לעניין אותו רישיון. ככל שמחליטה כך עליה להודיע על כך לבעל הרישיון. 

 

לעדכונכם ותשומת ליבכם,

 

בברכה,

אפ"י

הארכת תוקף ודחיית מועדים.pdf

עדכונים נוספים בנושא {{currentCategory}}
  • לעדכון המלא
    {{item.MODUpdatesDate !== null ? item.MODUpdatesDate : item.Modified | date : 'dd/MM/yyyy'}} | {{currentCategory}}
מרכז השירות ליצואן
כתבו אלינו
כתבו אלינו
התקשרו אלינו
התקשרו אלינו
כלל המידע המפורסם באתר זה הינו ברמת בלמ"ס בלבד - אין להעלות לאתר מידע רגיש