חוק הפיקוח על היצוא הביטחוני

חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, תשס"ז-2007

​​​​​​​​​ 

חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני נחקק ב 2007 ומטרתו של חוק זה היא להסדיר את הפיקוח של המדינה על יצוא של ציוד ביטחוני, על העברת ידע ביטחוני ועל מתן שירות ביטחוני, וזאת מטעמים של ביטחון לאומי, יחסי החוץ של המדינה והתחייבויותיה הבין-לאומיות ולשם שמירה על אינטרסים חיוניים אחרים של המדינה.

{{b.category }} ({{b.arr.length}} שאלות) {{b.category }} ({{b.arr.length}})
מרכז השירות ליצואן
כתבו אלינו
כתבו אלינו
התקשרו אלינו
התקשרו אלינו
מעונינים בעוד נושאים? מתענינים בעוד נושאים הקשורים לפיקוח על היצוא?
כלל המידע המפורסם באתר זה הינו ברמת בלמ"ס בלבד - אין להעלות לאתר מידע רגיש