חובות ניהול רישום

 

בהתאם לחוק הפיקוח,

בעל רישיון ייצוא ביטחוני מחויב לנהל ולשמור רישום של מידע בכל הנוגע לעסקאות יצוא ביטחוני שביצע. הרישום יתייחס ויכלול פירוט בנוגע לציוד הביטחוני, לידע הביטחוני או לשירות הביטחוני נושא הרישיון, וכן יכלול את הפרטים והנתונים הבאים:

  • פירוט הציוד/הידע/השירות ביטחוני;
  • פרטי משתמשי הביניים;
  • פרטי המשתמש הסופי;
  • פרטי השימוש הסופי;
  • מועדי הפעילות;
  • חוזים והזמנות;
  • תכתובות עם הלקוח ועם הרשות המוסמכת ומידע רלוונטי נוסף.

    על היצואן לשמור את הרישום כאמור למשך 10 שנים ממועד סיום ביצוע היצוא הביטחוני. דרכי שמירת הרישום קבועות בתקנות. ניהול הרשומות יתבצע בהתאם לסיווגי המסמכים ונהלי הביטחון.

 לתקנות הפיקוח על ייצוא ביטחוני (דרכים לשמירת רישום של מידע הנוגע לעסקת ייצוא ביטחוני), תשע"ה-2015 


 

מרכז השירות ליצואן
כתבו אלינו
כתבו אלינו
התקשרו אלינו
התקשרו אלינו
מעונינים בעוד נושאים? מתענינים בעוד נושאים הקשורים לפיקוח על היצוא?
כלל המידע המפורסם באתר זה הינו ברמת בלמ"ס בלבד - אין להעלות לאתר מידע רגיש