בקרה על החזרה לארץ של ציוד ביטחוני שיוצא במסגרת יצוא זמני
24/05/2018 | אכיפה; תהליכי רישוי; הדרכה

​יצואנים נכבדים,

 

במסגרת הפעולות להגברת האכיפה, מבצע אפ"י בקרה מוגברת על יצוא של ציוד ביטחוני לצורכי הדגמה בפטור מרישיון יצוא, לפי תקנות הפיקוח על ייצוא ביטחוני (פטור מרישיון יצוא ביטחוני), התשע"ז -2017 (להלן- תקנות הפטור מרישיון יצוא).

 

תקנות הפטור מרישיון יצוא, קובעות כי תקופת השהייה של ציוד ביטחוני שנשלח לחו"ל לצרכי הדגמה, עד להשבתו לישראל, לא תערך מעבר ל 90 ימים. חריגה מתקופה זו מהווה עבירה על החוק.

 

בחלוף 30 ימים מפרסום הודעה זו יזומנו לשימוע יצואנים אשר יימצא כי הם חורגים מהוראות תקנות הפטור מרישיון ייצוא.

 

לתשומת לבכם,

אפ"י

 

עדכונים נוספים בנושא {{currentCategory}}
  • לעדכון המלא
    {{item.MODUpdatesDate !== null ? item.MODUpdatesDate : item.Modified | date : 'dd/MM/yyyy'}} | {{currentCategory}}
מרכז השירות ליצואן
כתבו אלינו
כתבו אלינו
התקשרו אלינו
התקשרו אלינו
כלל המידע המפורסם באתר זה הינו ברמת בלמ"ס בלבד - אין להעלות לאתר מידע רגיש